Loes van den Elsen - mediation & conflictbegeleiding

Bent u in een conflict beland? Dreigt er een conflict? Verloopt de communicatie stroef? Of de samenwerking?

Kunt u iemand gebruiken die u helpt om weer in gesprek te komen en een oplossing te vinden waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn?


MfN-registermediator

Nederlandse kwaliteitsregister van mediators


Over mediation

Als een conflict vastloopt of zodanig escaleert dat het niet meer lukt om er samen uit te komen, kan mediation helpen.

Mediation is een andere manier om een conflict op te lossen. Geen strijd, geen vechtstand, maar samenwerken om tot oplossingen te komen.

In veel conflicten ligt namelijk een oplossing verscholen die voor alle partijen aanvaardbaar of zelfs aantrekkelijk is. De kunst is om die te vinden.Ik ben Loes van den Elsen, MfN-registermediator

Ik help mensen en organisaties bij het oplossen en voorkomen van conflicten.

Als neutraal en onpartijdig conflictbemiddelaar ondersteun ik efficiënt en doelgericht bij de stappen die nodig zijn om tot een goede oplossing te komen.

aandachtsgebieden

U kunt bij mij terecht voor mediation bij alle soorten conflicten, zowel zakelijke als persoonlijke. Ook als er nog geen conflict is en u wilt voorkomen dat het een conflict wordt.

Als mediator met een medische achtergrond en brede onderwijservaring bemiddel ik in het bijzonder ook bij conflicten in de gezondheidszorg en het onderwijs.

"Het is niet fijn om in een conflict te zitten, maar er zijn ook positieve, functionele kanten aan een conflict.

Als je het conflict op een goede manier aangaat, kan het positieve verandering brengen en mogelijkheden vergroten."


Waarom kiezen voor mediation?

U wilt een goede oplossing

U moet samen verder of wilt goed afsluiten

U wilt regie houden

U wilt voorkomen dat het erger wordt

U vindt vertrouwelijkheid belangrijk

In mediation zoeken de partijen samen naar een blijvende oplossing die bij hen past en recht doet aan de belangen van alle partijen.

Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en goed uit te praten wat er speelt. Daarna zoeken de partijen samen naar een oplossing die voor alle partijen goed is. De relatie kan zo worden behouden óf goed worden afgesloten.

Bij mediation bepaalt u samen met de andere partij(en) hoe de oplossing voor uw conflict eruit komt te zien.

Anders dan bij rechtspraak, houden de partijen bij mediation de oplossing en de uitkomst in eigen hand.

In mediation werkt u samen aan de oplossing van uw conflict, zodat de situatie niet verder escaleert en nog vervelender wordt.

Soms ligt de kwestie gevoelig en is vertrouwelijkheid belangrijk. In mediation kunt u vertrouwelijkheid afspreken zoals u en de andere partij(en) dat wensen.


Geen mediation, wel begeleiding in een moeilijke situatie?

Een begeleid gesprek

In sommige moeilijke situaties tussen mensen is mediation een te zwaar middel, maar is er wel behoefte aan neutrale en onafhankelijke ondersteuning bij het gesprek. Het kan ook zijn dat de betrokkenen geen conflict ervaren, maar wel een steun in de rug kunnen gebruiken om het gesprek op gang te krijgen en de situatie bespreekbaar te maken. Iemand die helpt bij het verbeteren van de communicatie en het verduidelijken van de behoeften.

Als dit bij u het geval is, dan kan ik optreden als neutraal en onafhankelijk gespreksbegeleider. Zodat escalatie voorkomen kan worden, de relatie verbetert en u weer met elkaar verder kunt.

Eenzijdige conflictbegeleiding

Als u in een conflict terecht bent gekomen, maar de andere partij geen mediation wil, dan kunt u toch wat doen. Een mogelijkheid is eenzijdige conflictbegeleiding: ondersteuning om effectief en constructief met de conflictsituatie om te gaan en vaardiger te worden in het omgaan met het conflict. Hiervoor kunt u ook bij mij terecht.


Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie, of als u wilt sparren over de mogelijkheden voor uw situatie.